“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Afname pro-deo advocaten niet verontrustend

25 sep, 2018
9,5
Klanten vertellen

1342 beoordelingen

Minister Dekker van Rechtsbescherming geeft aan de afname van het aantal pro-deo advocaten niet verontrustend te vinden. Dit als reactie op vragen uit de Kamer. Het aantal pro-deo advocaten daalde in 2017 met 2% ten opzichte van 2016. In die zelfde periode nam het aantal toevoegingen af van 445.705 naar 415.618.  Een daling van 6,8%.

Voldoende rechtsbijstandverleners

Op dit moment zijn er volgens de minister voldoende rechtsbijstandverleners die werken op basis van een toevoeging om het stelsel goed te laten werken. Daarnaast benadrukt hij dat de aanpassingen binnen de gefinancierde rechtsbijstand wel moet gebeuren binnen de bestaande budgettaire kaders. De urgentie om aanpassingen door te voeren is er wel.

Kwaliteitstoetsing

Uit de Nulmeting Stelsel Gebussidieerde Rechtsbijstand blijkt dat ketenpartners in de gefinancierde rechtsbijstand vinden dat pro-deo advocaten verplicht aan kwaliteitstoetsing moeten doen. Dit om de kwaliteit van de advocaten te controleren en op peil te houden. Of de minister hier ook mee aan de slag gaat is nog niet duidelijk.