“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Kan de behoefte van een kind verhoogd worden?

27 mrt, 2024 | Alimentatiewijzer
9,5
Klanten vertellen

1296 beoordelingen

Kan de behoefte van een kind omhoog worden bijgesteld bij het maken van een berekening? Dit is een vraag die advocaten en mediators vaak krijgen. Om de kinderalimentatie te berekenen wordt allereerst de behoefte van een kind vastgesteld. Deze behoefte heeft vervolgens invloed op de hoogte van de alimentatie.

Hoe stel je de behoefte van een kind vast?

Wat kost een kind eigenlijk? Voor de vaststelling van de behoefte is een systeem ontwikkeld in samenwerking met het NIBUD. Het NIBUD baseert zich hierbij op cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Ook wordt er gekeken naar de grootte van het gezin, leeftijd van de kinderen en het netto gezinsinkomen. Dit is inclusief overheidsbijdragen zoals de kinderbijslag.

Kan je de behoefte van een kind verhogen?

Een veelgestelde vraag is of je de behoefte van een kind kan verhogen? Het antwoord is: nee, dit kan niet gemakkelijk. In Nederland is niet voor niets gekozen voor een systeem met duidelijke richtlijnen en zekerheid. De gedachte hierbij is dat je de hoge kosten van de ene ouder, vaak kan verrekenen met de lage kosten bij de andere ouder. Maar in sommige gevallen is er sprake van bijzonder hoge kosten. Deze kosten vallen dan niet onder de behoefte. Hierbij kan je denken aan topsport, privélessen, hoge schoolkosten of kosten voor een gehandicapt kind.

Uitspraken binnen de rechtspraak

In 2022 was er een zaak waarbij men de behoefte van twee kinderen wilde verhogen. Het Hof van Amsterdam had deze zaak in behandeling. Het ging in deze zaak om extra kosten die gemaakt moesten worden voor orthodontie, lenzen, het reizen naar school en dyslexiebegeleiding. De lenzen en orthodontie werden door de rechter afgewezen. Het gerechtshof besloot dat reiskosten voor school wel kosten waren die invloed hadden op de behoefte. Er was specifiek voor deze school gekozen vanwege de juiste dyslexiebegeleiding. Daardoor werd de behoefte verhoogd met 125 euro per maand (dit zijn de kosten van het treinabonnement). Het gerechtshof oordeelde dat de kosten van de dyslexiebegeleiding ook behoefteverhogend zijn. Deze begeleiding had namelijk direct invloed op de prestaties op school. Om deze redenen werd besloten de behoefte te verhogen met 200 euro per maand.

Conclusie

De behoefte kan dus verhoogd worden, maar niet zomaar. Elke zaak is anders. Per zaak moet gekeken worden naar de feiten en omstandigheden.