“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Hoe zit het met de informatie- en consultatieplicht richting ouders?

9,5
Klanten vertellen

1342 beoordelingen

Helaas komt het in de praktijk voor dat een ouder amper betrokken is bij het leven van zijn kind. Wanneer daarnaast ook het contact met de andere ouder verstoord is, kan het lastig zijn om op de hoogte te blijven van belangrijke ontwikkelingen van het kind. Hiervoor zijn er in de wet afspraken gemaakt. Wij leggen je uit hoe dit zit.

Informatie- en consultatieplicht

Om te waarborgen dat een ouder toch betrokken blijft bestaat er in Nederland een informatie- en consultatieplicht. De rechtbank kan deze verplichting opleggen aan de gezaghebbende ouder wanneer de andere ouder daar om vraagt. Deze verplichting houdt in dat de ouder met ouderlijk gezag de andere ouder moet informeren over alle belangrijke zaken over hun kind. Ook is de gezaghebbende ouder verplicht de andere ouder te raadplegen bij belangrijke beslissingen.

Maar wat als het kind niet verzorgd wordt door de gezaghebbende ouder maar bijvoorbeeld een verzorger? Uit een recente uitspraak van de rechtbank Noord-Nederland blijkt dat ook verzorgers zonder ouderlijke gezag een informatieplicht opgelegd kunnen krijgen.

Zaak uit de praktijk

In de recent behandelde zaak was het volgende gaande: een vader heeft geen enkel contact met zijn minderjarige dochter. Sinds de geboorte heeft vader geen rol gespeeld in haar leven. Toen zij geboren werd, was de moeder zelf minderjarig en daarom zijn de ouders van de moeder tot voogd benoemd. Inmiddels is de moeder meerderjarig maar heeft zij nog steeds geen gezag over haar dochter. Het meisje wordt verzorgd door de moeder en de voogden. De vader verzoekt de rechtbank om een informatieplicht op te leggen. De rechtbank oordeelt dat de man het recht heeft om op de hoogte te blijven van zijn dochter en de voogden hem op de hoogte moeten houden. De rechtbank geeft aan dat de moeder en de voogden elke drie maanden een bericht moet sturen naar de vader. Het bericht moet minstens twee pagina’s lang zijn met daarin informatie over hoe het gaat, drie recente foto’s en de kopieën van schoolrapporten of andere relevante documenten.

Wat houdt de informatieplicht in?

De wet vereist dat er informatie wordt verstrekt over ‘gewichtige aangelegenheden.’ Dit zijn bijvoorbeeld zaken als schoolprestaties, schoolkeuze, de gezondheid en ontwikkeling en belangrijke financiële aangelegenheden die betrekking hebben op het kind. Wanneer de niet gezaghebbende ouder op de hoogte wordt gebracht kan een minimale betrokkenheid van zijn kant worden gewaarborgd.

Voor wie geldt de informatieplicht?

Hoewel de wet specifiek wijst naar de ‘met gezag belaste ouder’ kan het dus ook worden opgelegd aan de voogden of wanneer een ouder geen gezag heeft. De rechtbank oordeelt in bovengenoemde praktijksituatie dat ook de voogden een informatieverplichting hebben. De moeder en de voogden dragen gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor de verzorging en opvoeding van het kind en dus ook het informeren van de andere ouder. Door deze wet waarborgen we in elk geval minimale betrokkenheid van de ouder die niet betrokken is bij de opvoeding.