Wil je een rechtszaak starten dan brengt dit de nodige kosten met zich mee. Zo heb je meestal een advocaat nodig en betaal je in veel gevallen ook griffierecht. Maar wat is nou eigenlijk dat griffierecht?

Wat is griffierecht?

Griffierecht wordt ook wel griffiekosten genoemd. Wil jij een civiele of bestuursrechtelijke rechtszaak starten, dan krijg je te maken met dit griffierecht. Het is eigenlijk een bedrag dat je betaalt om gebruik te maken van de rechtbank en de diensten van de rechter. Het heet griffierecht, omdat je het letterlijk betaalt aan de griffie. Dit is het secretariaat van de rechtbank. Het is belangrijk om het griffierecht op tijd te betalen. Doe je dit niet, dan wordt jouw zaak niet in behandeling genomen. In veel gevallen zal de advocaat de griffiekosten voorschieten en deze later weer bij jou in rekening brengen.

Griffiekosten bij een civiele zaak

Bij een civiele zaak hebben burgers of organisaties een conflict met elkaar. Zo kan het bijvoorbeeld gaan om een scheiding, een discussie over de alimentatie, een arbeidsconflict, een verschil van mening tussen twee ondernemers of een ruzie met de buren. In veel gevallen krijg je te maken met de kantonrechter (zaken met een belang onder de 25.000 euro, waaronder arbeidszaken, consumentenzaken, huurzaken, bewind en curatele en zaken omtrent het verwerpen of aanvaarden van een erfenis). Bij de kantonrechter betaalt alleen de eiser een bedrag aan griffierecht. Bij de civiele rechter of hogere instanties betalen beide partijen een bedrag aan griffiekosten.

Griffiekosten bij bestuursrechtelijke zaken

Ook bij bestuursrechtelijke zaken krijg je te maken met griffierecht. Bij dit soort zaken sta je als burger tegenover de overheid. Je spreekt van een bestuursrechtelijke zaak als je het bijvoorbeeld niet eens bent met de uitkomst van de WIA-keuring of als je een conflict hebt met de Belastingdienst. Ook bij problemen omtrent een verblijfsvergunning of discussies over een omgevingsvergunning krijg je te maken met de bestuursrechter. Begin jij de procedure, dan moet jij als eiser de griffierechten betalen. Win jij de zaak, dan krijg je dit geld meestal weer terug.

Wanneer hoef ik geen griffierechten te betalen?

Word jij in een civiele kwestie voor de kantonrechter gedaagd, dan is de eiser verantwoordelijk voor het betalen van griffierechten. In dat geval hoef jij dus niets te betalen. Ook bij het bestuursrecht hoef jij geen griffierechten te betalen als jij niet de eiser bent. Daarnaast is er ook bij het strafrecht geen sprake van griffiekosten.

Hoe hoog zijn de griffiekosten eigenlijk?

Hoeveel je moet betalen om jouw zaak te starten is afhankelijk van het soort zaak. Op de site rechtspraak.nl vind je een mooi overzicht van de kosten per zaak. Hierbij is er ook nog een verschil in de kosten voor ondernemers en particulieren. Heb jij een laag inkomen, dan kom je in veel gevallen in aanmerking voor een lager griffietarief. Daarnaast kan je voor een tegemoetkoming in de kosten eventueel een beroep doen op de bijzondere bijstand.

Betaal op tijd!

Het is heel belangrijk om het griffierecht op tijd te betalen. Doe je dit niet, dan wordt jouw zaak niet in behandeling genomen of wordt jouw kant van het verhaal niet gehoord. De eiser krijgt dan sowieso gelijk. De betalingstermijn is altijd vier weken alleen verschilt het nogal wanneer die vier weken ingaan. Gaat om een verzoekschrift, dan is het de bedoeling dat je binnen vier weken na het indienen van het verzoekschrift betaalt. Betreft het een dagvaarding, dan gaat de termijn lopen op de dag na de rolzitting (die datum staat in de dagvaarding). Ben jij gedaagd, dan gaat de termijn in vanaf het moment dat jij in het proces verschijnt. Ga je in verweer, dan beginnen de vier weken te tellen op het moment dat jij jouw verweer indient.

Proceskosten veroordeling

De rechter kan besluiten om tot een proceskosten veroordeling over te gaan. Dit betekent dat degene die ongelijk heeft gekregen de griffiekosten (deels) aan de ander moet terugbetalen. Dit geldt soms ook voor een deel van de advocaatkosten. Het is belangrijk dat jouw advocaat hier bij de rechter om vraagt, want rechters doen dit niet uit zichzelf.

Rechtszaak starten?

Overweeg jij om een rechtszaak te starten? Misschien is er een andere oplossing. Leg jouw situatie gerust vrijblijvend voor aan onze juridische medewerkers. Zij bekijken samen met jou wat de mogelijkheden zijn en brengen je in contact met de juiste specialist die je hierbij kan helpen.