Wanneer je een strafbaar feit hebt gepleegd kom je in aanraking met het strafrecht. Het strafrecht is ontstaan om de orde en veiligheid te handhaven. In de strafwet staan veel situaties omschreven die strafbaar zijn. Je hebt je als Nederlandse burger te houden aan deze wet. Indien je dit niet doet is dat strafbaar. Welk strafbaar feit je ook hebt gepleegd, je hebt in Nederland altijd recht op een strafrecht advocaat die je bijstaat in jouw zaak.

Strafbare feiten

Wat is zoal strafbaar? We geven enkele voorbeelden:

  • Rijbewijs wordt ingenomen na een ernstige verkeersovertreding;
  • Diefstal
  • Fraude
  • Drugsdelicten
  • Zedendelicten
  • Geweldsdelicten

Wanneer je een van bovenstaande misdrijven hebt gepleegd of een ander strafbaar feit is het verstandig om juridische hulp in te schakelen. Wij werken samen met ervaren strafrecht advocaten die jou graag verder helpen. Bel ons op voor gratis juridisch advies.

Materiële en formele strafrecht

Het strafrecht kan je onderverdelen in het materiële strafrecht en het formele strafrecht. In het materiële strafrecht staat beschreven wat een strafbaar feit is. Welk gedrag mag je als burger niet vertonen en wat is strafbaar. In het formeel strafrecht staan de regels van het strafproces beschreven. Welke procedure moet worden gevolgd als iemand het materiële strafrecht heeft overtreden.