Letselschade is de lichamelijke of psychische schade die je ondervindt als gevolg van bijvoorbeeld een (bedrijfs)ongeval of medische fout. Wanneer iemand anders verantwoordelijk is voor jouw letsel dan kan je proberen een vergoeding te verhalen. Dit is vaak een emotioneel en belastend proces. Schakel altijd een letselschadeadvocaat in om je hierbij te helpen. Neem contact op met onze juridische adviseurs voor meer informatie.

Materiële schade

Naar aanleiding van letsel kan je materiële schade ondervinden. Materiële schade is de financiële schade die je hebt als gevolg van het letsel. Hierbij kan je denken aan de volgende kosten: kosten voor woningaanpassing, herstel van bijvoorbeeld je auto of andere goederen, inkomensverlies, kosten thuiszorg en gemaakte ziektekosten en de kosten voor de juridische hulp die je hebt moeten inschakelen. De kosten voor de letselschade advocaat wordt in de meeste gevallen dus helemaal vergoed door de tegenpartij. Nog een reden om altijd een specialist in te schakelen om de zaken af te handelen. Ondanks dat materiële schade concreet lijkt is het in de praktijk vaak moeilijk vast te stellen wat precies de hoogte is en wat precies wel en niet het gevolg is van het ongeval. Er zijn bijvoorbeeld gevallen waarbij je naast inkomstenverlies ook een bepaalde carriere misloopt. Maar hoe stel je precies vast hoeveel schade dit daadwerkelijk is. Een letselschade advocaat heeft de juiste ervaring om jou te helpen en zorgt dat jouw zaak zo goed mogelijk wordt afgewikkeld.

Immateriële schade

Ook immateriële schade kan je verhalen op de tegenpartij. Onder immateriële schade valt onder andere: psychisch of lichamelijk letsel, missen van levensvreugde, moeten stoppen met hobby’s/bepaalde sporten en verlies van sociale contacten. Deze schade is lastig uit te drukken in geld. Maar men verhaalt smartengeld op de tegenpartij om deze schade te compenseren. Hoe ernstiger en hoe blijvender het letsel, des te hoger is het bedrag aan smartengeld. Het vaststellen hiervan blijft een lastig iets. Zorg dat je altijd een advocaat inschakelt om je hierbij te ondersteunen. Naast de emotionele stress die veel slachtoffers ervaren heb je ook de nodige ervaring en expertise nodig om dit goed op te pakken.