Het erfrecht regelt wie de erfgenamen van een overledene zijn en wat de regels zijn met betrekking tot het erven van de nalatenschap. Wanneer er geen testament is bepaalt het erfrecht wie de erfgenamen zijn en hoeveel zij erven. Het is een de erfgenaam of de erfenis wordt aanvaard (eventueel beneficiair) of verworpen. Wanneer je de erfenis beneficiair aanvaard houdt het in dat je de erfenis enkel accepteert als er geen schulden zijn of de erfenis in elk geval positief uitvalt. Je erft als erfgenaam ook alle schulden indien deze er zijn. Wij adviseren altijd om een erfenis beneficiair te aanvaarden. In de praktijk blijkt dat er vaak schulden zijn.

Mediator of advocaat erfrecht

Helaas blijkt in de praktijk dat er vaak conflicten ontstaan bij de afwikkeling van een erfenis. In een tijd vol emoties is dit erg vervelend. Indien er conflicten ontstaan is het verstandig altijd hulp in te schakelen. Een mediator kan jullie bijvoorbeeld begeleiden bij de afwikkeling van de nalatenschap. Onder begeleiding van een mediator zitten jullie om tafel en verdelen jullie de erfenis. Als dit niet gaat kan je ook een advocaat inschakelen. De gang naar de rechter kan dan een oplossing bieden.

Conflicten erfenis

In een tijd van emotie kan je soms heftiger of anders reageren dan normaal. Helaas ontstaan er daardoor ook soms eerder conflicten. We zien vaak dat er verschillende type conflicten ontstaan. De meest voorkomende conflicten gaan over het verdelen van de erfenis, wantrouwen richting de executeur en erfenissen na een scheiding. Hebben jullie hulp nodig bij jullie conflict? Bel ons op vrijblijvend op 0900-2021222 (3 cent per minuut). Wij helpen je graag verder.