Problemen met de buren en krijg je het onderling niet opgelost. Dan kom je in aanraking met de bepalingen binnen het burenrecht. In het burenrecht zijn de bevoegdheden en verplichtingen van buren geregeld. Deze regels gelden voor zowel de woningeigenaren als eventuele huurders. Het burenrecht is officieel een onderdeel van het civiel recht. Buren hebben rechten en plichten. Bij een overtreding wordt de zaak via het burgerlijk procesrecht uitgevochten. Helaas gebeurt dit nog maar al te vaak. Nederland is een dicht bevolkt land waar je redelijk veel met je buren te maken hebt. Je hebt ieder je eigen leefwijze en persoonlijkheden. Je buren kies je vaak niet, maar je hebt in je woonsituatie vaak wel veel met elkaar te maken. Dit zorgt nogal eens voor problemen. Wij werken samen met advocaten die gespecialiseerd zijn in het burenrecht. Kom je er samen niet uit? Neem eens contact op met onze juridische adviseurs. Samen kijken we of het wijsheid is om een burenrecht advocaat in te schakelen.

Veel voorkomende situaties

In de wet staan verschillende soorten voorschriften die betrekking hebben op de veelvoorkomende situaties/conflicten tussen buren. Echter veel situaties worden ook niet beschreven. In zulke gevallen moet aan de hand van redelijkheid worden beoordeeld welke rechten en plichten voor de buren van toepassing zijn. Welke oplossingen zijn redelijk wanneer je de belangen van beide buren respecteert. De rechter zal de uitspraak moeten doen. Het is bij dit soort situaties lastig in te schatten wat eruit gaat komen. Zorg in zulke gevallen in elk geval dat je wordt bijgestaan door een ervaren burenrecht advocaat. Wij kunnen je hierbij helpen. Wij werken door heel Nederland samen met ervaren burenrecht advocaten. Bel ons op 0900-2021222 (3 cent per minuut) of vul ons contactformulier in.

Oplossingen burenruzie

Hoe ga je met de situatie om wanneer je in conflict komt met een van de buren? Het is altijd wenselijk om eerst samen te kijken of jullie tot een oplossing kunnen komen. Misschien hebben jou buren geeneens door dat ze overlast bezorgen of dat jij je ergert aan die boom op de erfgrens. In onderling overleg kan soms een oplossing gevonden worden waar beide partijen blij mee zijn. Indien dit niet mogelijk is kan je verdere juridische stappen ondernemen. Mediation kan hierbij een oplossing bieden. Bij mediation ga je in onderling overleg op zoek naar een oplossing. Daarnaast zijn er ook gespecialiseerde advocaten en juristen die jullie kunnen helpen. Meer weten? Wij helpen jou graag verder.

Participanten burenrecht

Het is een vergissing om te denken dat enkel de buren zelf met het burenrecht te krijgen maken. Ook architecten, aannemers, opdrachtgevers en andere participanten die een rol spelen bij het tot stand brengen van een woning krijgen met het burenrecht te maken. Om deze reden valt het burenrecht ook onder het vastgoedrecht. Ben je betrokken bij de bouw van een woning en zijn er juridische vragen? Wij brengen je graag in contact met een ervaren burenrecht advocaat.