Het ambtenarenrecht is wezenlijk anders dan het arbeidsrecht. Het ambtenarenrecht valt als het ware tussen het bestuursrecht en arbeidsrecht in. De afgelopen jaren wordt steeds vaker gesproken om het ambtenarenrecht gelijk te trekken aan het arbeidsrecht. Tot op heden is er nog niets concreet bepaald. Daarnaast kenmerkt het ambtenarenrecht zich door verschillende regelingen. Welke regelingen op jou als ambtenaar van toepassing zijn is afhankelijk van waar je werkzaam bent. Op deze pagina behandelen we een aantal kenmerkende punten van het ambtenarenrecht.

Disciplinaire straffen

In het ambtenarenrecht kunnen disciplinaire straffen worden opgelegd door het bevoegd gezag. Het bevoegd gezag is de werkgever van de ambtenaar. Deze disciplinaire straffen worden opgelegd wanneer er sprake is van verwijtbaar gedrag. Het kan zelfs leiden tot strafontslag, ook wel disciplinair ontslag genoemd. Een advocaat van de Nationale AdviesBalie staat je graag bij wanneer je te maken krijgt met een straf of mogelijk ontslag. Het is een periode met veel onzekerheid en vragen. Onze ambtenarenrecht advocaten hebben ervaring en weten exact welke acties zij moeten ondernemen.

Ontslag als ambtenaar

Ook bij de overheid komen er regelmatig reorganisaties voor. In eerste plaats wordt je als ambtenaar niet ontslagen, maar wordt je een herplaatsingskandidaat. Je wordt herplaatsingskandidaat als jouw functie vervalt of je boventallig wordt verklaard. Het houdt in dat de overheid actief op zoek gaat naar een andere functie voor jou binnen de organisatie of een ander deel van de overheid. Indien er geen nieuwe functie voor je wordt gevonden volgt er een ontslagbesluit. In de praktijk blijkt dat werkgevers de nodige invloed kunnen uitoefenen op de uitkomst. Houdt dit altijd goed in de gaten en schakel direct hulp in als je het gevoel hebt dat de herplaatsingsprocedure niet eerlijk verloopt.

Bovenwettelijke uitkering

Wanneer je als ambtenaar wordt ontslagen heb je in principe recht op een WW-uitkering. Sommige ambtenaren hebben ook nog recht op een bovenwettelijke uitkering. De bovenwettelijke uitkering wordt vaak uitgekeerd bij een reorganisatie, als je arbeidsongeschikt bent geraakt, als je ontslagen bent wegen ongeschiktheid en in sommige gevallen ook bij ontslag wegens andere gronden. De bovenwettelijke uitkering bestaat uit twee onderdelen; de aanvullende uitkering en de aansluitende uitkering. Zorg dat u vooraf aan het ontslag duidelijk krijgt over het wel of niet toekennen van deze bovenwettelijke uitkering.