Binnen het aansprakelijkheidsrecht wordt geregeld wie aansprakelijk is voor geleden schade. Dit kan bijvoorbeeld na een verkeersongeval, bouwfout, contracten waarin iets mis gaat, bedrijfsongevallen of een medische fout. Steeds vaker proberen mensen een schadeclaim in te dienen en de geleden schade op de tegenpartij te verhalen. Het uitgangspunt in de wet is dat iedereen zijn eigen schade draagt. Er zijn echter wettelijke uitzonderingen. Volgens de wet zijn die uitzonderingen: onrechtmatige daad, wanprestatie, ongerechtvaardigde verrijking en de redelijkheid en billijkheid. Ook wordt er onderscheid gemaakt tussen risico aansprakelijkheid en schuld aansprakelijkheid. De meeste situaties binnen het aansprakelijkheidsrecht gaan over de onrechtmatige daad.

Advocaat aansprakelijkheid

Ondanks dat het uitgangspunt is dat iedereen zijn eigen schade draagt zijn hier dus vele uitzonderingen op. In veel gevallen is het dus mogelijk de geleden schade te verhalen op de tegenpartij. Een advocaat kan je hierbij helpen. Als eerste moet worden uitgezocht of de tegenpartij echt aansprakelijk kan worden gehouden voor de geleden schade. Een advocaat beoordeelt uw zaak en kan de tegenpartij aansprakelijk stellen indien zij schuldig zijn.

Onrechtmatige daad

Wanneer er geen contract is tussen beide partijen en de onrechtmatige gedragingen zijn de dader toe te rekenen spreken we van een onrechtmatige daad. Voordat er sprake is van een schadevergoeding wegens onrechtmatige daad moet er aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Er moet sprake zijn van een onrechtmatige daad, die onrechtmatige daad moet de dader toe te rekenen zijn, er moet schade zijn, de schade moet het gevolg zijn van de onrechtmatige daad (causaliteit) en norm die geschonden is moet ertoe hebben gediend om die schade te voorkomen (relativiteit). Advocaten zien de onrechtmatige daad soms als een soort vangnet. Als de schade die is veroorzaakt niet onder een ander wetsartikel kan worden geplaatst kan de onrechtmatige daad nog wel uitkomst bieden. Hulp nodig bij een vordering vanuit onrechtmatige daad? Onze advocaten helpen jou graag verder.

Aansprakelijkheid werkgever

Als werkgever kan je ook aansprakelijk zijn voor fouten van werknemers zonder dat je als werkgever zelf een fout hebt gemaakt. We spreken dan van de zogenaamde risicoaansprakelijkheid, of kwalitatieve aansprakelijkheid. Er is in deze situaties geen sprake van verwijtbaar gedrag. Toch bent u als werkgever degene die verantwoordelijk wordt geacht voor het gedrag van de ander. Laat je altijd goed adviseren wanneer je risico aansprakelijk wordt gesteld. Onze advocaten helpen je verder.