Blog archief

Blijfpremie voor marechaussees

Bij de Koninklijke Marechaussee zien ze steeds meer wachtmeesters (opsporingsambtenaren) vertrekken. Om deze leegloop tegen te gaan krijgen wachtmeesters nu een premie van 1250 euro bruto per half jaar als zij in dienst blijven. Dit om een operationele problemen te voorkomen. Meer taken De laatste jaren heeft de Koninklijke Marechaussee er steeds meer taken bij […]

Lees verder

Steeds minder 50plus-ambtenaren

De overheid is druk bezig om steeds meer 50-plussers aan een baan te helpen. Hiervoor is een flink actieplan opgesteld dat ook de nodige kosten met zich meebrengt. Toch blijkt dat de overheid zelf niet bepaald het goede voorbeeld geeft. Het aantal ambtenaren in de categorie 50-plus neemt de laatste jaren alleen maar af. Cijfers […]

Lees verder

Werknemers durven misstanden niet te melden

Binnen veel organisaties blijken angstculturen te heersen. Zo blijkt uit een onderzoek door het Huis voor Klokkenluiders dat één op de zeven werknemers van mening is dat er binnen hun organisatie een angstcultuur heerst. Maar één op de drie werknemers durft misstanden binnen de organisatie aan te kaarten. Wet Huis voor Klokkenluiders In 2017 werd […]

Lees verder

Turkse en Marokkaanse relaties even stabiel als Nederlandse relaties

Een Turkse, Marokkaanse of Nederlandse achtergrond blijkt qua stabiliteit in relaties niet veel uit te maken. Bijna drie kwart van de stellen met deze achtergrond is na twaalf jaar nog bij elkaar. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Twaalf jaar Bij het onderzoek werd gekeken naar stellen die in […]

Lees verder

Uitzendbranche stabiel

De afgelopen weken heeft de vraag naar uitzendkrachten zich gestabiliseerd. In de periode van week 41 tot en met week 44 draaiden uitzendkrachten evenveel uren als in dezelfde periode vorig jaar. De omzet van uitzendbedrijven nam wel met 4 procent toe. Dit blijkt uit cijfers van brancheorganisatie Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU). Stijgers en dalers In […]

Lees verder

Don’ts bij werknemers met een burn-out

Zoals we allemaal weten komen burn-outklachten heel veel voor. Het is als werkgever heel belangrijk hier op de juiste manier mee om te gaan. Zo kun je namelijk het ziekteverzuim wellicht verkorten of beter nog… voorkomen. Toch zijn er een aantal valkuilen waar werkgevers keer op keer weer intrappen. Wij zetten de don’ts voor je […]

Lees verder

Steeds minder erfbelasting

De afgelopen jaren wordt er steeds minder belasting betaald over erfenissen. De oorzaak hiervan ligt in het feit dat de vrijstellingsbedragen voor partners en kinderen zijn verhoogd. Dit blijkt uit een onderzoek naar erfenissen van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Kinderen en partners De huidige regeling is dat kinderen (hieronder vallen ook pleeg-, […]

Lees verder

Samenwonen goedkoper dan alleen

Ben je single, dan ben je vaak een stuk duurder uit dan als je samenwoont. Bij singles komt alles op één bordje terecht, waardoor zij meer dan de helft van hun geld besteden aan eerste levensbehoeften. Woning Ten eerste moet je ergens wonen. Een woning voor twee is wel duurder dan een woning voor één […]

Lees verder

Ambtenaren moeten regels overtreden

Bij ministeries worden honderden ambtenaren onder druk gezet om de regels te overtreden. Dit blijkt uit een peiling van het FNV onder bijna 1400 leden. Strafbare feiten Vooral oudere medewerkers geven aan dat hen regelmatig gevraagd wordt conclusies in rapporten te veranderen, te sjoemelen met het inhuren van personeel of zelfs strafbare feiten te verzwijgen. […]

Lees verder

Boete bij discriminatie bij sollicitatie

Discriminatie bij sollicitaties komt helaas nog vaak voor. Om dit tegen te gaan wil staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken werkgevers verplichten om beleid te voeren om dit soort situaties te voorkomen. Doen werkgevers dit niet, dan volgt een boete. Sollicitatiebrief Zodra er in een sollicitatiebrief een niet-Nederlandse naam staat is de kans dat deze […]

Lees verder