Werknemers zouden in de toekomst een ‘eerlijke loonstrook’ moet krijgen. Dat vinden VNO-NCW en MKB-Nederland. Hierop moet zichtbaar zijn welke loonkosten en premies de werkgever nou eigenlijk betaalt. Ook D66 en de VVD kunnen zich goed in dit idee vinden en hebben een motie ingediend om tot een eerlijke loonstrook te komen.

Bewuster

De ‘eerlijke loonstrook’ moet ervoor zorgen dat werknemers zich bewust worden van de kosten van de zorg. Dit wordt namelijk grotendeels door de werkgever betaald. Per werkende betalen zij tot 300 euro per maand aan inkomensafhankelijke zorgpremie. Als je alles bij elkaar optelt betalen werkgevers ieder jaar samen zo’n 17 miljard euro aan zorgkosten.