“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Wie betaalt de kosten wanneer de kinderen gebracht en gehaald moeten worden?

21 jun, 2024 | Eindesamenwonen
9,5
Klanten vertellen

1364 beoordelingen

Dagelijks krijgen wij vragen over de omgangsregeling. Je ziet dat er vaak veel discussie ontstaat over zaken, meestal zaken die niet goed zijn vastgelegd. Een van deze vragen is wie verantwoordelijk is voor reiskosten bij het halen en brengen van het kind.

In meeste gevallen gelijk verdeeld

De rechter houdt meestal geen rekening met reiskosten voor het halen en brengen. In de meeste gevallen verdelen de ouders het halen en brengen. In dit geval is het niet nodig om hier concrete afspraken over te maken. Indien dit echt afwijkt toetst de rechtbank of het redelijk is dit mee te laten wegen. De alimentatieplichtige moet dit dan aannemelijk maken.

Casus uit de praktijk:

Ouders van een minderjarig kind gaan uit elkaar en leggen vast dat het kind om de week een weekend bij de vader verblijft. De een brengt en de ander haalt.

Op een gegeven moment geeft de moeder aan dat zij niet meer in staat is om het kind te brengen of te halen. De moeder verzoekt de rechtbank om de bijdrage in de kosten van het kind te wijzigen. Ook vraagt zij daarbij rekening te houden met de reiskosten van de man voor het halen en brengen.

Daarentegen verzoekt de man de zorgregeling aan te passen. Hij wenst omgang met zijn kind, waarbij de vrouw het kind brengt en de man terugbrengt. Ook vraagt de man de bijdrage in de kosten van het kind op nihil te stellen. Daarnaast vraagt of hij geld mag inhouden in de gevallen dat zijn ex zijn kind niet brengt.

De rechtbank neemt bij de nieuwe berekening een deel van de reiskosten mee bij de berekening van de draagkracht van de man.

Conclusie

In bijzondere gevallen kunnen reiskosten dus meegenomen worden in de alimentatieberekening. Het bedrag mag niet direct in mindering gebracht worden op de te betalen kinderbijdrage. De reiskosten voor het halen en brengen worden in mindering gebracht op de draagkracht van de man.