“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Officiële waarschuwing ontvangen?

14 jun, 2024 | Ontslag-krijgen
9,5
Klanten vertellen

1364 beoordelingen

Wanneer jij ongewenst gedrag vertoont op jouw werk kan je een officiële waarschuwing krijgen van jouw werkgever. Onder ongewenst gedrag verstaan we onder andere te vaak te laat komen, onterecht ziek melden, agressie of vervelend doen tegen collega’s. Er zijn nou eenmaal regels waar je je aan dient te houden op de werkvloer. Een waarschuwing betekent niet direct ontslag, maar neem het wel serieus! Je werkgever verwacht dat je jouw gedrag na zo’n waarschuwing verbeterd. Voorkom ten alle tijde dat je nóg een waarschuwing krijgt.

Niet eens met de waarschuwing?

Ben je het niet eens met de verkregen waarschuwing? Wij geven een aantal tips wat je kan doen. Een officiële waarschuwing wordt vaak vastgelegd in jouw dossier. Heb je het gevoel dat de waarschuwing niet terecht is dan is het belangrijk om hier actie op te ondernemen.

1. Reageer direct schriftelijk

Een officiële waarschuwing hoor jij op schrift te ontvangen. Dit mag niet enkel mondeling. Zodra je de waarschuwing binnen hebt is het belangrijk hier zo snel mogelijk op te reageren. Ben je het eens met de waarschuwing? Reageer dan schriftelijk naar de werkgever met jouw kant van het verhaal. Ben je het er niet mee eens? Dan is het belangrijk een bezwaarschrift op te stellen. Schrijf een aangetekende brief waarin je aangeeft dat je het niet eens bent met de gegeven waarschuwing. Benoem duidelijk redenen waarom jij jezelf niet kan vinden in de waarschuwing en vraag of de werkgever deze waarschuwing wil intrekken.

2. Voorkom een eenzijdig dossieropbouw

Wanneer je een waarschuwing krijgt komt dit in jouw personeelsdossier terecht. Het is van belang om je werkgever te vragen om jouw reactie ook in het dossier op te nemen. Zo waarborg je dat het dossier beide kanten van het verhaal weergeeft. Meerdere officiële waarschuwingen kunnen namelijk het voorstadium zijn van een schorsing of mogelijk ontslag. Als je geen bezwaar hebt ingediend op de waarschuwingen dan kan dit uiteindelijk in je nadeel werken.

3. Blijf zakelijk

Je kan behoorlijk van de leg zijn door een officiële waarschuwing en dat kan veel emoties met zich meebrengen. Probeer wel zakelijk te blijven. Houd je bezwaar kort en bondig. Laat de brief altijd door iemand anders lezen ter controle.

4. Bezwaar termijn

In je CAO of in het bedrijfsreglement is er mogelijk een bezwaarprocedure ingericht. Kijk dit direct na wanneer je een officiële waarschuwing hebt gekregen. Soms is het bezwaartermijn erg kort dus let hier goed op.

5. Zet geen handtekening

De werkgever vraagt je vaak om een handtekening te plaatsen onder de officiële waarschuwing. Teken niet wanneer je het oneens bent met de waarschuwing. Als zij je dwingen, geef dan aan dat je tekent voor gezien, niet voor akkoord.