Bij lichamelijk of psychisch letsel kan je smartengeld claimen. Een advocaat kan dit voor jou regelen. Zij zijn gespecialiseerd in letselschade en weten precies welke mogelijkheden er zijn. Vaak ben je als slachtoffer met heel andere dingen bezig in je hoofd. Het is dan fijn als een expert de zaken voor je regelt. Uiteindelijk gaat het om jouw toekomst en moeten de zaken goed geregeld zijn.

Wat is smartengeld?

Smartengeld is een financiële tegemoetkoming voor geleden immateriële schade die iemand heeft geleden. Smartengeld kan zowel bij lichamelijk als psychisch letsel uitgekeerd worden. Een letselschade specialist berekent welke hoogte aan smartengeld reëel is en verhaalt dit op de tegenpartij. De hoogte van het smartengeld wordt gebaseerd op de geleden psychische schade en gederfde levensvreugde. De kosten van de letselschade specialist worden in de meeste gevallen volledig op de tegenpartij verhaald.

Hoogte smartengeld

Hoeveel smartengeld je krijgt is vooraf moeilijk in te schatten. Een letselschade advocaat heeft veel ervaring met het vaststellen van de hoogte hiervan. De hoogte is van allerlei factoren afhankelijk en er komt veel kennis en kunde bij kijken om dit exact vast te stellen. Niet enkel de ernst van het leed telt mee, maar ook leeftijd, duur van het letsel en andere zaken. Een letselschade advocaat kijkt vaak ook naar de beschikbare jurisprudentie (naslagwerken van eerdere zaken).

Advocaat smartengeld inschakelen

Je kunt vaak gratis geholpen worden door een letselschade advocaat. Dit komt doordat de kosten van de advocaat in de meeste gevallen volledig op de tegenpartij worden verhaald. Hoe gaat het in z’n werk? Bel met onze juridische hulplijn op 0900-2021222 (3 cent per minuut). Wij nemen jouw situatie met je door en brengen je in contact met een advocaat bij jou in de buurt. De advocaat neemt de zaken van jouw over. Ze leggen uit welke stappen moeten worden doorlopen om jouw smartengeld te claimen. Vaak is één van de eerste stappen om jouw psychische en lichamelijke letsel vast te laten stellen door een medisch specialist. Vervolgens kan de advocaat verder met het vaststellen van de hoogte van het smartengeld. Laat je altijd helpen bij jouw zaak. Jij kan je zo richten op jouw eigen herstel en de advocaat regelt de juridische zaken!