Een overlijden van een dierbaren is een heftige gebeurtenis. Een verdrietige periode waarin je veel emoties moet verwerken. Daarnaast zijn er ook veel praktische zaken die geregeld moeten worden. In veel testamenten is één persoon tot executeur benoemd. De executeur heeft als taak om de eventuele schulden af te wikkelen en de bezittingen uit de nalatenschap te beheren. De executeur  is verplicht jaarlijks rekening en verantwoording af te leggen aan de overige erfgenamen. Helaas ontstaan er toch nog vaak conflicten. Het is dan belangrijk zo snel mogelijk juridische hulp in te schakelen. Een mediator of advocaat helpen jullie graag verder. Wil je meer weten? Bel ons vrijblijvend op 0900-2021222 (3 cent per minuut). Wij nemen de situatie met je door en kunnen adviseren welke vervolgstappen verstandig zijn.

Meest voorkomende conflicten erfenis

Wij spreken dagelijks erfgenamen die een conflict hebben met één of meerdere andere erfgenamen. Erg vervelend om in een emotionele periode ook nog eens ruzie te krijgen om het verdelen van de erfenis. Laat de ruzie niet verder escaleren en schakel een onpartijdige adviseur in. Wij werken samen met mediators en advocaten die gespecialiseerd zijn in het erfrecht en de conflicten die daarbij ontstaan. De meest voorkomende conflicten zijn het wantrouwen van de executeur, ruzie om het verdelen van de erfenis en erfenissen na een echtscheiding.

Wantrouwen executeur

Vaak vertrouwen de erfgenamen de executeur niet en ontstaan er ruzies. Ze vinden dat de executeur te weinig informatie geeft of ze twijfelen of de executeur wel eerlijk is. Als erfgenamen een goede reden hebben kan je proberen de executeur te ontslaan. Je gaat dan met een advocaat naar de kantonrechter om het ontslag van de executeur aan te vragen. Dit gaat echter niet gemakkelijk. De erfgenamen moeten kunnen aantonen dat de executeur zijn taken niet goed uitvoert of dat er sprake is van wanbeheer. Indien de kantonrechter het ontslag van de executeur goedkeurt kan hij een nieuwe executeur aanwijzen. Dit kan enkel wanneer de erflater deze optie in zijn/haar testament heeft opgenomen. Als dit niet het geval is zijn de erfgenamen na ontslag van de executeur gezamenlijk verantwoordelijk voor de erfenis.

Verdelen erfenis

Ook bij het verdelen van de erfenis/nalatenschap ontstaat vaak ruzie. Indien er een testament is staat daar vaak precies in omschreven wie wat erft. Wanneer er geen testament is opgesteld bepaalt het erfrecht hoeveel ieder erft. Het is echter aan de erfgenamen om de nalatenschap te regelen. Met alle emoties die iedereen ervaart wil dit nog wel eens fout gaan. Probeer altijd conflicten te voorkomen. Loopt het toch uit de hand? Schakel dan de hulp in van een gespecialiseerde advocaat of mediator.

Erfenis na echtscheiding

Tegenwoordig scheiden veel mensen. Een echtscheiding op zichzelf is al een heftige gebeurtenis. Een erfenis na een echtscheiding wordt er niet gemakkelijker op. Soms krijgt één van de twee weer een nieuwe partner. In sommige situaties zijn er kinderen bij de ex-partner en heeft de nieuwe partner ook al kinderen uit een eerder huwelijk. Dit zijn lastige situaties, voornamelijk wanneer er sprake is van een samengesteld gezin. Het is altijd raadzaam om een testament op te stellen in deze situaties. Een voorbeeld: vader heeft twee kinderen en is hertrouwd. Wanneer vader overlijdt gaan de kinderen ervan uit dat zij automatisch de erfgenamen zijn en beide de helft van de overwaarde van de woning erven. Echter volgens het verblijvingsbeding is het zo dat de nieuwe partner ook eigenaar is geworden van de woning. Hier ontstaan vaak conflicten over. Je kan via een advocaat laten weten dat jij recht hebt op jouw legitieme portie. Vul ons contactformulier in en wij bellen jou vrijblijvend terug om de mogelijkheden te bespreken.