Een burenruzie is erg vervelend. Je komt je buren dagelijks tegen en burenruzies hebben invloed op het woongenot. Helaas komen er vaak burenruzies voor. In de praktijk krijgen veel mensen problemen met hun buren. Probeer dit altijd eerst samen op te lossen. Indien jullie er samen niet uitkomen kan je hulp van een advocaat of mediator inschakelen. Wij werken samen met advocaten en mediators die zijn gespecialiseerd in het burenrecht.

Ontstaan burenruzie

Een burenruzie ontstaat vaak met een kleine irritatie. De buren hebben een hond die vaak blaft, ze draaien de muziek te hard of veroorzaken rommel. Buren krijgen hier discussie over en dit escaleert tot een ruzie.  De emoties kunnen vaak hoog oplopen. Probeer een irritatie zo snel mogelijk uit te spreken. Hiermee voorkom je een eventuele burenruzie.

Oplossen burenruzie

Probeer altijd eerst samen met je buren de ruzie op te lossen. Spreek met elkaar af om het rustig uit te praten. Leg je irritatie uit en vraag of ze dit begrijpen. Laat ook de buren hun verhaal doen. Zoek naar een oplossing waar jullie je beide in kunnen vinden. Uiteindelijk is het voor beide partijen het prettigste wanneer je in goede harmonie naast elkaar kan wonen. Lukt het niet? In sommige gemeentes wordt buurtbemiddeling aangeboden. Een andere oplossing is om op zoek te gaan naar een mediator. Samen met de mediator zoeken jullie naar een gezamenlijke oplossing. Mocht dit niet werken kan je de hulp inschakelen van een advocaat die is gespecialiseerd in het burenrecht.

Hulp bij burenruzie

Een gespecialiseerde advocaat kan je bijstaan en adviseren in een eventuele procedure. Bel voor meer informatie onze juridische hulplijn op 0900-2021222 (3 cent per minuut). Zij nemen vrijblijvend de situatie met je door en adviseren welke vervolgstappen verstandig zijn. Indien nodig kunnen  wij je in contact brengen met een mediator of een advocaat bij jou in de buurt.