De overheid probeert binnen het burenrecht voorschriften te geven voor veelvoorkomende situaties tussen buren. Deze voorschriften zijn bindend. Niet alles staat binnen het burenrecht omschreven. Indien een situatie niet omschreven is zal de rechter bepalen hoe de situatie moet worden opgelost. Maar welke bepalingen staan nu in het burenrecht. Wij geven jullie een omschrijving van de belangrijkste bepalingen in burenrecht.

Hinder buren

Veel conflicten ontstaan door hinder. Simpel gezegd buren hebben door een bepaalde reden last van elkaar. Je kunt hierbij denken aan geluidsoverlast, stankoverlast of huisdieren die voor problemen zorgen.

Beplantingen

Veel problemen ontstaan door beplanting. De struik van de buren hangt over schutting of je vindt dat de bomen te dichtbij de erfgrens zijn geplant. De wet heeft bepaalt dat struiken/bomen minimaal op 2 meter van de erfgrens moeten staan, mits je om toestemming hebt gevraagd bij de buren. Er zijn echter wel enkele uitzonderingen: bijvoorbeeld een plaatselijke regel.

Grensbepaling

Wanneer je een duidelijke afscheiding wilt tussen jullie erf en dat van jullie buurman, dan moet laatstgenoemde eraan meewerken dat op de grens van beide erven een scheiding wordt opgericht. Ook hier geldt dat een plaatselijke verordening of gewoonte anders kan bepalen. Op zich dienen beide eigenaren bij te dragen in de kosten en is de scheidsmuur gemeenschappelijk eigendom.

Vragen?

Heb je vragen over een persoonlijke situatie of conflict met jouw buren? Wij helpen je verder. Neem vrijblijvend contact op met onze juridische specialisten. Zij zijn op werkdagen ook telefonisch bereikbaar op 0900-2021222 (3 cent per minuut).