Ook op de werkvloer komen conflicten door. Deze zogenaamde arbeidsconflicten zijn vervelend. Het kan de verhoudingen tussen werkgever en werknemers of tussen werknemers onderling flink verstoren. Over het algemeen ontstaat een arbeidsconflict meestal tussen werknemer en werkgever. Wanneer beide partijen niet meer door een deur kunnen heeft dit invloed op het welbevinden, de sfeer en het werk.

Arbeidsmediation

Het beste in om na een conflict samen om de tafel te gaan en het probleem uit te praten. Dit is gemakkelijker gezegd dan gedaan. In de praktijk zie je vaak dat werknemers zich naar aanleiding van een conflict ziek melden. Dit heeft geen zin want er is geen sprake van ziekte. Het is enkel niet prettig om op die specifieke plek te werken. De ARBO-arts zal hier hetzelfde over oordelen. Indien je er samen niet uitkomt wordt er vaak arbeidsmediation aangeraden. Een mediator probeert het gesprek in goede banen te leiden. Samen met een arbeidsmediator wordt gekeken hoe er weer een werkbare situatie kan ontstaan. Uitgangspunt is dat beide partijen hun eigen werk kunnen blijven doen. De Nationale AdviesBalie heeft een landelijk netwerk van mediators. Wij kijken graag met jou welke mediator jullie kan bijstaan. Vul ons contactformulier in of bel onze juridische medewerkers op 0900-2021222 (3 cent per minuut).

Ontslag door arbeidsconflict

Soms kom je er ook door mediation niet uit. De vervolgstap is dan om te kijken of overplaatsing mogelijk is. Bijvoorbeeld naar een andere afdeling. Als dit niet mogelijk is vindt er vaak ontslag plaats. Dit is vaak het laatste waar beide partijen op zitten te wachten. In de meeste gevallen wordt er een vaststellingsovereenkomst aangeboden. Ook in deze gevallen valt vaak te onderhandelen over bijvoorbeeld de transitievergoeding en opzegtermijn. Daarom raden we aan een advocaat of jurist in te schakelen om jou te ondersteunen. Dit is helemaal wijsheid indien de werkgever een procedure via de kantonrechter start met als ontslagreden dat er sprake is van een verstoorde arbeidsrelatie.