Wanneer je het over het aansprakelijkheidsrecht hebt is de onrechtmatige daad een veelgebruikte term. Maar wat is nu precies een onrechtmatige daad? En wat heeft dit voor een invloed op een eventuele schadevergoeding? In Nederland is het uitgangspunt dat iedereen moet betalen voor zijn eigen schade. De onrechtmatige daad is hier een uitzondering op. Wanneer hier sprake van is wordt de schade, meestal, door de andere partij vergoed.

Wanneer sprake van een onrechtmatige daad

Van een onrechtmatige daad is sprake wanneer je een inbreuk maakt op iemands recht, je handelt op onbehoorlijke wijze of wanneer je iets doet/nalaat dat in strijd is met een wettelijke plicht. Er zijn veel situaties te bedenken waarbij sprake is van een onrechtmatige daad. Niet in alles situaties is men verplicht om de eventuele schade te vergoeden. Hiervoor moet iemand ook daadwerkelijk aansprakelijk zijn en daarvoor zijn een vijftal eisen opgesteld:

  • Onrechtmatige gedraging
  • Toerekenbaarheid van de daad aan de dader
  • Schade
  • Causaliteit
  • Relativiteit

Onrechtmatige gedraging

Volgens de wet is een onrechtmatige daad een inbreuk op een recht en een doen of nalaten in strijd met een wettelijke plicht of met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt, tenzij er sprake is van een rechtvaardigingsgrond. Er is bijvoorbeeld sprake van een rechtvaardigingsgrond wanneer iemand bij een brand een ruit intikt om iemand te redden.

Toerekenbaarheid van de daad

Als vast staat dat er sprake was van een onrechtmatige gedraging wordt vervolgens gekeken naar de toerekenbaarheid. Een onrechtmatige daad is toerekenbaar wanneer het de schuld is van de dader of een andere oorzaak heeft die volgens de wet of geldende opvattingen voor rekening van de dader hoort te komen.

Schade

Er moet ook sprake zijn van schade wanneer je recht wil maken op schadevergoeding. Het kan hierbij gaan om materiële of immateriële schade. De schade wordt in sommige situaties vastgesteld door een schade expert.

Causaliteit

De schade moet het gevolg zijn van de onrechtmatige gedraging. Je kan geen andere schade verhalen op de dader. Er moet dus worden vastgesteld of de onrechtmatige daad daadwerkelijk de schade heeft toegebracht. Indien dit het geval is wordt gekeken hoeveel schade te verwijten valt aan de onrechtmatige daad. Dit gedeelte komt in aanmerking voor schadevergoeding.

Relativiteit

Tot slot wordt er nog gekeken naar de relativiteit. De norm die overtreden is moet er zijn geweest om een bepaald belang te beschermen/ de veroorzaakte schade.

Eigen schuld

Ondanks dat er is voldaan aan alle bovenstaande eisen kan er ook sprake zijn van (gedeeltelijke) eigen schuld. Ook dit moet worden onderzocht. Je kan zelf ook een bijdrage hebben geleverd aan de schade. Stel je hebt zelf 30% schuld dan wordt dit vaak van de schadevergoeding afgehaald.

Hulp advocaat bij onrechtmatige daad

Advocaten zien de onrechtmatige daad vaak als vangnet voor het verhalen van (im)materiële schade. Schade die niet in een overeenkomst is geregeld of lastig onder een ander wetsartikel kan worden geplaatst, kan soms toch als een onrechtmatige daad worden gekwalificeerd. Een advocaat heeft alle kennis en ervaring om te kijken of dit tot de mogelijkheden behoort. Schakel daarom altijd de hulp in van een advocaat die is gespecialiseerd in het aansprakelijkheidsrecht. Zij kunnen jou vragen over de onrechtmatige daad beantwoorden en beoordelen of de schade verhaald kan worden. Bel op werkdagen tussen 9.00 en 17.15 onze medewerkers op 0900-2021222 (3 cent per minuut) of vul het contactformulier in. Onze juridische adviseurs helpen je vrijblijvend verder.