Blog archief

Aantrekkelijker om ambtenaar in vaste dienst te nemen

Het wordt voor gemeenten aantrekkelijker om een ambtenaar in dienst te nemen. Momenteel “huren” veel gemeenten nog krachten in. De vakbonden en de Verenging Nederlandse Gemeenten (VNG) hebben hierover een akkoord bereikt. Een gunstige ontwikkeling voor de ambtenaren. Het nieuwe CAO geldt per 1 mei 2017. De Gemeente Amsterdam gebruikt het nieuwe CAO ook als basis […]

Lees verder

Te weinig mensen met een arbeidsbeperking bij de overheid

De overheid heeft te weinig mensen met een beperking in dienst en zal gedwongen worden om meer mensen met een arbeidsbeperking aan te nemen. Te weinig In totaal werden er 3.600 mensen met een arbeidsbeperking aangenomen. Volgens de afspraken hadden dit er 6.500 moeten zijn. Staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is teleurgesteld […]

Lees verder

Gemeente geen afspiegeling van de bevolking

De gemeente is nog altijd geen afspiegeling van de bevolking. Er zijn maar weinig ambtenaren met een migratieachtergrond en het blijkt lastig te zijn om dit te veranderen. Zelfs gemeenten met relatief veel allochtone bewoners hebben maar weinig allochtonen in dienst. Anoniem solliciteren Wethouder Rabin Baldewsingh (PvdA) uit Den Haag constateerde dat het de gemeente […]

Lees verder

Geen ruimte voor loonstijging onderwijs

Vandaag gaan de basisscholen staken. Zij willen dat hun loon gelijkgetrokken wordt met de lonen in het middelbaar onderwijs. Ook de werkdruk en grote klassen zijn een probleem. Helaas lijkt het er niet op dat hier op korte termijn verandering in zal komen. Een dag voor de staking liet het kabinet weten dat er geen […]

Lees verder

Bellen en sms’en zorgt voor strafontslag ambulancechauffeur

Tijdens een ambulance-rit met een ernstig zieke patiënt even naar je vriendin bellen en SMS-jes sturen kostte een ambulancechauffeur uit Zuid-Limburg zijn baan. De man zat vlak voor zijn prepensioen en zal nu een groot deel van zijn inkomen verliezen. Klacht In september 2015 vervoerde de chauffeur een zieke patiënt naar het Academisch Ziekenhuis Maastricht. […]

Lees verder

Weinig leraren naar hogere salarisschaal

Te weinig leraren stromen door naar een hogere salarisschaal. In 2014 had het percentage leraren dat doorstroomde naar de hogere schaal al 40 procent moeten zijn. Vorig jaar lag het percentage pas op 26 procent. Extra geld “Leraren worden tekort gedaan, doordat scholen hun afspraken niet nakomen”, zo zegt Loek Schueler van vakbond CNV Onderwijs. […]

Lees verder

Flink tekort aan leraren op middelbare scholen

Het lerarentekort op middelbare scholen begint problematisch te worden. Dit jaar is er een tekort van maar liefst 600 leraren en leraressen. De komende jaren zal dit tekort nog verder oplopen. Tot 2022 is er jaarlijks een tekort van 800 leraren. Exacte vakken en grote steden De Algemene Onderwijsbond trekt aan de bel. Het probleem […]

Lees verder

Douaniers ontslagen om integriteit

Afgelopen vijf jaar zijn dertig medewerkers van de douane ontslagen vanwege integriteitsschending. Of deze ontslaggevallen te maken hebben met drugssmokkel wil het ministerie van Financiën niet bevestigen. Corruptie Afgelopen tijd kreeg het ministerie te maken met twee grote corruptiezaken bij de Douane. In beide gevallen ging het om drugssmokkel. In april 2015 werd Gerrit G. […]

Lees verder

Politieagenten werken te lang en te onregelmatig

In 2016 werd de Arbeidstijdenwet bij de politie maar liefst 100.000 keer overtreden. Politieagenten werken te lange diensten en te vaak onregelmatig. Dit blijkt uit vrijgegeven registraties en rapportages van de Inspectie SZW. Arbeidstijdenwet De politie heeft toestemming om uitzonderingen op de Arbeidstijdenwet te maken als belangrijke politietaken in het geding komen. Toch zijn dit […]

Lees verder

Ambtenarenwerk overgenomen door robots

Komende jaren lopen duizenden ambtenaren het risico dat hun werk wordt overgenomen door robots. Volgens het UWV is één op de drie overheidsmedewerkers extra kwetsbaar. Economisch-administratieve functies Vooral ambtenaren met een economisch-administratieve functie lopen risico dat hun werk in de toekomst wordt geautomatiseerd. Dit blijkt uit een onderzoeksrapport van het UWV over werkgelegenheid bij de […]

Lees verder