Blog archief

Meer bedrijfsopleidingen aangeboden aan werknemers

Steeds meer bedrijven bieden hun medewerkers een bedrijfsopleiding aan. In 2000 bood 79% van de bedrijven dit aan, vijf jaar later bood 85% van de bedrijven dit aan. Met name kleine en middelgrote bedrijven bieden meer opleidingen aan. Het gaat hierbij in de meeste gevallen om een cursus, begeleide training op de werkplek, workshops of een […]

Lees verder

Laagopgeleide WW’ers vaak aan de slag als uitzendkracht

Uit een recent rapport van het UWV blijkt dat laagopgeleide WW’ers vaker dan middelbaar- en hoogopgeleiden als uitzendkracht of seizoenswerker aan de slag gaan. Hierdoor neemt de kans toe dat zij weer terugvallen in de WW. Maar een kwart van de laagopgeleide WW’ers vindt een baan voor een jaar. Onder de middelbaar en hogeropgeleide WW’ers […]

Lees verder

Belgisch onderzoek: 1 op 4 gescheiden ouders praat niet met elkaar

Co-ouderschap is de laatste jaren erg populair. Sinds 2006 is een verblijfsco-ouderschap in België zelfs de norm. Met co-ouderschap voedt je als het ware samen de kinderen op. Elke ouder ziet de kinderen ongeveer even veel. Wij geven ook altijd aan dat het belangrijk is dat je als ouders goed kunt communiceren wanneer je aan […]

Lees verder

Aantrekkelijker om ambtenaar in vaste dienst te nemen

Het wordt voor gemeenten aantrekkelijker om een ambtenaar in dienst te nemen. Momenteel “huren” veel gemeenten nog krachten in. De vakbonden en de Verenging Nederlandse Gemeenten (VNG) hebben hierover een akkoord bereikt. Een gunstige ontwikkeling voor de ambtenaren. Het nieuwe CAO geldt per 1 mei 2017. De Gemeente Amsterdam gebruikt het nieuwe CAO ook als basis […]

Lees verder

“Als je 12 jaar oud bent, mag je zelf kiezen waar je woont”; feit of fabel?

Laatst stond ik op het schoolplein toen een auto met ronkende motor naast de stoep op de ‘kiss and ride’ plek bleef staan. Een lange slungelige jongen stapte uit de auto met iets wat onmiskenbaar een traktatie voor zijn klasgenoten moest zijn. Aan alles zag je dat hij zich eigenlijk geen houding wist te geven: […]

Lees verder

Te weinig mensen met een arbeidsbeperking bij de overheid

De overheid heeft te weinig mensen met een beperking in dienst en zal gedwongen worden om meer mensen met een arbeidsbeperking aan te nemen. Te weinig In totaal werden er 3.600 mensen met een arbeidsbeperking aangenomen. Volgens de afspraken hadden dit er 6.500 moeten zijn. Staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is teleurgesteld […]

Lees verder

Veranderingen Arbowet

Vanaf 1 juli 2017 zijn er een aantal veranderingen op de Arbowet van kracht.  De overheid verwacht dat werkgever, werknemer en de bedrijfsarts beter gaan samenwerken om beroepsziekten te voorkomen. Hier de belangrijkste maatregelen op een rijtje: Werkgevers zijn verplicht een basiscontract aan te gaan met een arbodienstverlener. Doet de werkgever dit niet, dan kan […]

Lees verder

Veranderingen Arbowet

Vanaf 1 juli 2017 zijn er een aantal veranderingen op de Arbowet van kracht.  De overheid verwacht dat werkgever, werknemer en de bedrijfsarts beter gaan samenwerken om beroepsziekten te voorkomen. Hier de belangrijkste maatregelen op een rijtje: Werkgevers zijn verplicht een basiscontract aan te gaan met een arbodienstverlener. Doet de werkgever dit niet, dan kan […]

Lees verder

Schadevergoeding na ontslag

Sinds het invoeren van de Wet werk en zekerheid (WWZ) is het ontslaan van werknemers een stuk goedkoper geworden. Dit vooral door het afschaffen van de kantonrechtersformule en het in het leven roepen van de transitievergoeding. Het bedrag dat na ontslag aan een werknemer moet worden meegegeven ligt een stuk lager dan voorheen. Toch heeft […]

Lees verder

Naast transitievergoeding ook schadevergoeding bij ontslag

Sinds het invoeren van de Wet werk en zekerheid (WWZ) is de ontslagvergoeding (tegenwoordig transitievergoeding) behoorlijk uitgekleed. Het bedrag dat je meekrijgt na ontslag is een stuk lager dan voorheen, toen de kantonrechtersformule nog werd toegepast. Toch heeft de Hoge Raad nu een deel van de versobering van de ontslagvergoeding ongedaan gemaakt. In sommige gevallen […]

Lees verder